Lietuvaičiai – Ajerai

Pasiilgau gerų
Ir ilgų vakarų
Su tavim mėnulio šviesoje,
Tavo rankų ir širdies tik man visada atviros.
Vėl siūbuosiu tave
Mūsų meilės laive,
O jei tirštas rūkas išgaruos,
Pasislėpsim nuo smalsių akių ajeruos.

Vėl sulinguos ajerai,
Nuo mūsų meilės bangos,
Kol bus šilti vakarai tol
Mudviejų plaustas linguos.

Vėl sulinguos ajerai
Ir puikią žinią atneš,
Kad bus mums viskas gerai,
Jei tavo glėby būsiu aš.

Pasiilgau gerų
Ir ilgų vakarų
Su tavim ligi pačios aušros,
Tavo lūpų raudonų, kurios, man “myliu” vis kartos.
O kai saulė prašvis,
Visos žvaigždės nukris,
Mūsų paslaptį diena išduos –
Negalėsime daugiau pradingt ajeruos.

Vėl sulinguos ajerai,
Nuo mūsų meilės bangos,
Kol bus šilti vakarai tol
Mudviejų plaustas linguos.

Vėl sulinguos ajerai
Ir puikią žinią atneš,
Kad bus mums viskas gerai,
Jei tavo glėby būsiu aš.

Pasiilgau gerų
Ir ilgų vakarų
Su tavim mėnulio šviesoje,
Tavo rankų ir širdies tik man visada atviros.

Vėl sulinguos ajerai,
Nuo mūsų meilės bangos,
Kol bus šilti vakarai tol
Mudviejų plaustas linguos.

Vėl sulinguos ajerai
Ir puikią žinią atneš,
Kad bus mums viskas gerai,
Jei tavo glėby būsiu aš.

5 / 5. 1